Czy Bóg stworzył człowieka, czy odwrotnie?

Wierzący uważają, że Bóg stworzył człowieka. Ateiści z kolei twierdzą, że to człowiek stworzył sobie Boga.…