Na gorąco o BREXIT

1. Stan rzeczywisty jest zawsze lepszy od fikcyjnego. Wielka Brytania nigdy mentalnie nie czuła się częścią…