Internet czyli skutki równości

Wydaje się, że można powiedzieć, iż eksperyment z internetem dowiódł, że nie wystarczy ludziom powiedzieć prawdy.…

Samobójstwo (Robina Williamsa)

bo wszystko mnie boli straszliwie bo duszę się w tej klatce bo samotna jest dusza moja…

Za i Przeciw Powstaniu Warszawskiemu

Równy zwarty szereg, tych co uważają siebie za patriotów, zjednoczył się w obronie najświętszych dla Polaka…

3 rzeczy do zmiany w Polsce

Po trzecie, należy zmienić ustrój państwa w ten sposób, aby rząd był powoływany i kierowany przez…