Boże Ciało A.D. 2024

Jak co roku Polacy tłumnie pojawili się na uroczystościach Bożego Ciała. Zwiedzający, uczestnicy, gapie. Dominowały koszule…

Europa została zbudowana na szlaku pielgrzymów do Santiago de Compostela

- Europa została zbudowana na szlaku pielgrzymów do Santiago de Compostela - powiedział Jan Wolfgang Goethe.…

Czego nas uczy Artur Schopenhauer dzisiaj?

Schopenhauer uczy nas dzisiaj, że: Bóg istnieje Dobro i zło to realne byty, wpływy, siły oddziaływujące…

Samochody elektryczne są niebezpieczne!

Samochody elektryczne są niebezpieczniejsze o spalinowych, bo są m.in.: Cichsze. Dynamiczniejsze. Cięższe.

Toksyczna rzeczywistość

Zdrowa rzeczywistość to zaufanie, szacunek, wzajemność, współpraca, wspólnota ludzi. Toksyczna rzeczywistość to nieufność, pogarda, wzajemne wykorzystywanie…

Czy mamy wolną wolę?

Czy mamy wolną wolę? Czy możemy wybierać? Pytanie jawi się absurdalne, bo przecież wybieramy, wybieramy czy…

Żyjemy w czasach ostatecznego rozkwitu cywilizacji

Po prostu - podnieś się - to także do siebie samego - i nie bądź obojętnym…

Jak profesjonalnie wzbudzać strach, na przykładzie k***d

15 grudnia 2022 r. The New York T….s zamieścił artykuł swojej reporterki zajmującej się nauką oraz…

Żyjemy w czasach ostatecznej katastrofy cywilizacji i ludzkości

Żyjemy w czasach ostatecznej katastrofy cywilizacji i ludzkości, widać to po nieskończonej liczbie przejawów. Wszystko się…

Zdrowa i chora nauka kościoła o życiu

Jako zwieńczenie nauk na temat zdrowiej i chorej pobożności, ksiądz prowadzący przytacza pouczający wiernych przykład, który…