3 rzeczy do zmiany w Polsce

Po trzecie, należy zmienić ustrój państwa w ten sposób, aby rząd był powoływany i kierowany przez…