Julian Tuwim o współczesności?

W 1929 roku ukazał się wiersz Juliana Tuwima: „Do prostego człowieka”. Gdy znów do murów klajstrem…