Czy i jakiego kościoła potrzebujemy

  Dlaczego żyję, czy moje życie ma jakiś cel? Czy jest efektem jakiegoś zamiaru? Dlaczego istnieje…

Konflikt między biskupami polskimi, czyli wiraż

  Jak żyć? Co jest dobre, a co jest złe? Czy będziemy zbawieni po śmierci, czy…

Czy Bóg może mieszkać w stalowej barierce koloru rdzawo-błękitnego?

W Starym Testamencie "święty" oznaczał - tu w języku hebrajskim - oddzielony, więc pytanie: czy w…

Joaquin Phoenix – ważne przesłanie

Podzielanie poglądu, że z wartość człowieka - ze względu na to, że jest człowiekiem - przekracza…

Tansakcyjno-handlowe podejście do relacji z innymi

  Biznesowe podejście do relacji, obecne w stosunkach międzyludzkich pewnie od zawsze, osiągnęło chyba pewne apogeum.…

4 drogi do Nieba

  Istnieją cztery drogi do Nieba: droga Pobożnych, Potężnych, Porządnych i Przegranych. Cztery „P”. Łatwo zapamiętać.…

O co chodzi w Życiu?

  O co właściwie chodzi w życiu? Na czym życie polega? Ten proces świadomy, złożony z…

Czy religia wyzwala

Z czego wyzwalają człowieka religie? Generalnie ze stanu zwierzęcości. Z tej wolności, której przecież czasem pragniemy,…

Filozofie, religie i kultura wschodu – braminizm

Ostatecznie Upaniszady uczą, że atman i brahman to jedno. Więc materią rzeczywistości jest świadomość.

List duszpasterski do biskupów Polski na niedzielę zwykłą 26 maja br.

  Ukochani w Chrystusie bracia biskupi W trosce o waszą formację i dobro Kościoła powszechnego, w…