Piekło i Raj kościoła szwedzkiego

(pani proboszcz / leading pastor / kościoła św. Pawła w Malmoe)