Poza

Dziś gdy jechałem na rowerze, przede mną, otwarła się ścieżka, obsypana z obu stron żółtymi liśćmi.…