Jak można się modlić?

Ostatecznie, każdy może się modlić po swojemu i pewnie jedynym warunkiem jest szczerość tego, co się…

Czy modlitwa jest skuteczna?

Czy modlitwa jest skuteczna czy nie? Czy jest skuteczna w pewnym tylko stopniu - mierzalnym naukowo?…

Jak mówić do Pana Boga,, tuż po Wszystkich Świętych

  Najczęściej to milczę. Zacinam się, zapominam się i milczę, bo co powiedzieć? Co powiedzieć, jak…