Unaocznianie

Wiesz na czym polega różnica? Różnica między informacją a doświadczeniem? Czy czujesz tą różnicę?

Czy ludziom można zufać?

Zagadnienie czy człowiek jest „z natury” skłonny do dobra czy zła i czy, w ślad za…