Wojna z mężczyznami – Co to znaczy być mężczyzną?

  Mój znajomy twierdzi, że ma miejsce wojna z mężczyznami. Pozwólmy sobie zatem, na chwilę, pójść…