Nie ma społeczeństwa, ani narodu…

Ani narody, ani państwa ponadnarodowe nie tworzą już społeczności. Nie tworzą, bo ludzie odrzucili to, co…

Korzystność dobrowolnej transakcji

"Każda dobrowolna transakcja wymiany jest z definicji obustronnie korzystna" - to mit prowadzący na manowce.