1 dniowy post Zbyszka wg Dąbrowskiej #3

Wrażenia takie sobie. Cały wczorajszy dzień funkcjonowałem na 40% normalnej aktywności. Trzymałem post, ale „makówka” bolała…