Śmierć Europy, chrześcijaństwo i poczucie sensu

Douglasa Murray miał (ma?) piękną wizję umierającej Europy.  Ta wizja jest pierwsza w stosunku do tego,…