Misytycyzm dla wszystkich

  Mistycyzm jest i nie jest dla wszystkich. O mistycyzmie nie da się mówić, ale się…