Konflikt między biskupami polskimi, czyli wiraż

  Jak żyć? Co jest dobre, a co jest złe? Czy będziemy zbawieni po śmierci, czy…

List duszpasterski do biskupów Polski na niedzielę zwykłą 26 maja br.

  Ukochani w Chrystusie bracia biskupi W trosce o waszą formację i dobro Kościoła powszechnego, w…