Problem z papieżem Benedyktem XVI

jeśli zgodzimy się na to, że pewne sprawy mogą lub powinny zostać ZAKRYTE, to zgodzimy się…