W uzupełnieniu do 1 września 1939

W uzupełnieniu do dyskusji odnośnie 1939 warto przytoczyć kilka informacji, które wydatnie zmieniają odpowiedź na pytanie…