O silną władzę w Polsce

Jakie Państwo? Liberalny sen oferuje nieistniejącą wizję, której można doznać po halucynogennych wynurzeniach „realnych polityków” –…

System of reference

System referencji to system odniesień. To miejsce w oparciu o które generujemy przekonania co jest ważne…

Poza

Dziś gdy jechałem na rowerze, przede mną, otwarła się ścieżka, obsypana z obu stron żółtymi liśćmi.…

Mam Talent

Rozemocjonowane twarze dwóch wyrazistych, dobranych na zasadzie kontrastu prowadzących, wyglądają zza kotary. Na scenie zalanej światłem…

My – Polacy

Warunkiem osiągnięcia czegokolwiek, ba, nawet warunkiem przetrwania w niesprzyjających okolicznościach jest zgodna praca załogi szalupy ratunkowej.…

Zalety polskich partii politycznych

Czy jest w polskich partiach politycznych, ruchach politycznych, scenie politycznej coś co może nam się podobać?…