Solidarność 1980

Nic nie jest stracone tak długo, jak długo jest nadzieja. Nadzieja jest tak długo, jak długo…