Szaleństwo mężczyzn, kobieta i wojna…

"Piękność kobiety rozwesela oblicze i przewyższa wszystkie pożądania człowieka"

Komentarz na 11 listopada

Polska nie jest do opisania ani zrozumienia. Ona jest do przeżycia. Żadne polityczne wrzaski, żadne medialne…

Komentarz do notki p. Warzechy o Powstaniu Styczniowym

Ponieważ do notek łatwiej się dostać niż do komentarzy, którymi się sieje tu i ówdzie, zapisuję…

Reparacje od Niemiec czy… gruszki na wierzbie?

Klęską dzisiejszego życia publicznego jest nienawiść, która dzieli obywateli Państwa

W uzupełnieniu do 1 września 1939

    W uzupełnieniu do dyskusji odnośnie 1939 warto przytoczyć kilka informacji, które wydatnie zmieniają odpowiedź…

Postscriptum do Powstania Warszawskiego

  Są dwie możliwości: dopuszczamy różnice zdań i wyrażanie argumentów. Nie dopuszczamy zdania innego niż nasze…

W uzupełnieniu do 1 września 1939

Hitler zawierając pakt ze Stalinem, burzył swoje strategiczne marzenie o ataku na Rosję Sowiecką z dwóch…

Prawdziwa Historia Polski

Błędne postrzeganie rzeczywistości uniemożliwia wyciąganie wniosków służących jej poprawie. Ktoś kto uważa, że za skrajem widnokręgu…

Solidarność 1980

Nic nie jest stracone tak długo, jak długo jest nadzieja. Nadzieja jest tak długo, jak długo…