Biokurier https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fbiokurier.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fburaki.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fbiokurier.pl%2Fdom-i-ogrod%2Fogrod-ekologiczny%2Fburak-zwyczajny-go-uprawiac-zgodzie-natura%2F&docid=Gigbz2ZoPRlblM&tbnid=w-mWVS-E5Ouf0M%3A&vet=10ahUKEwjzqJ_D6OffAhXMFCwKHdwdDKIQMwh0KCowKg..i&w=800&h=533&client=ubuntu&bih=573&biw=1173&q=burak&ved=0ahUKEwjzqJ_D6OffAhXMFCwKHdwdDKIQMwh0KCowKg&iact=mrc&uact=8

Biokurier https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fbiokurier.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fburaki.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fbiokurier.pl%2Fdom-i-ogrod%2Fogrod-ekologiczny%2Fburak-zwyczajny-go-uprawiac-zgodzie-natura%2F&docid=Gigbz2ZoPRlblM&tbnid=w-mWVS-E5Ouf0M%3A&vet=10ahUKEwjzqJ_D6OffAhXMFCwKHdwdDKIQMwh0KCowKg..i&w=800&h=533&client=ubuntu&bih=573&biw=1173&q=burak&ved=0ahUKEwjzqJ_D6OffAhXMFCwKHdwdDKIQMwh0KCowKg&iact=mrc&uact=8

Please don’t remove that. It’s just an empty symbolic file

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *