Bój się i płać by ratować Planetę

Skala hucpy jaka jest wyprawiana przez “dziennikarzy”, media, “naukowców” i “polityków” pod hasłem globalnego ocieplenia przekracza ludzkie pojęcie. To już zjawisko z kręgu parapsychologii albo psychiatrii.

Mechanizm zaś oszustwa jest następujący:
1. Zagraża ci katastrofa.
2. Zrób, co każemy, to do tej katastrofy – nie dojdzie.

Kluczem przekrętu jest to, abyśmy nie mieli możliwości SPRAWDZENIA czy groźba katastrofy była hucpą czy nie. Jak osiągnąć, tą “niemożność sprawdzenia”?

  • a) Zmusić wszystkich, którym się grozi i na których się wymusza, aby się poddali i robili co im się każe. Wtedy nie można sprawdzić, czy groźba była zmyślona czy nie, bo jej “zapobiegliśmy”.
  • b) Ustawić horyzont czasowy zaistnienia katastrofy “do której zmierzamy” na tyle daleko, aby sprawdzenie było de facto nie realne.
  • c) Tak mętnie opisać jej postać i skutki, aby nie było możliwości sprawdzić czy faktycznie katastrofa jest, czy jej nie ma.

Więc raz jeszcze, kluczem jest to, CZY MAMY MOŻLIWOŚĆ SPRAWDZIĆ PRAWDZIWOŚĆ GROŹBY?

W zakresie globalnego ocieplenia, to CO KONKRETNIE I MIERZALNIE nam zagraża i kiedy konkretnie? Tak naprawdę nie wiadomo. Jak pan to wskazał, różne poprzednie terminy i przypisywane im katastrofalne skutki już się zdezaktualizowały.

W zakresie plandemii, była presja by WSZYSCY zrobili to, co się im narzucało, bo wtedy, nie ma z czym porównać. To odpowiada pkt. a)

Zasmucające, że bóg współczesnego świata – egoizm – w trzech osobach: chciwość, narcyzm, kontrola, kompletnie ludzi zdominował. Odstawione zostały na bok: prawda, uczciwość, rozum. Taka sytuacja 🙂

http://blog.zbyszeks.pl/3013/prawdopodobienstwo-tego-co-sie-nie-zdarzy-jesli-ulegniemy/

Nie bądź obojętny, udostępnij dalej...

2 thoughts on “Bój się i płać by ratować Planetę

  1. Ostatnio szczególnie wyraźnie widać, że mamy w skali masowej zarządzanie społeczeństwem poprzez wywoływanie u ludzi strachu i lęków. To po prostu jest dość skuteczne narzędzie manipulacji. Szczególnie tymi ludźmi, którzy mają wielką potrzebę bezpieczeństwa. Ci, którzy ponad potrzebę bezpieczeństwa przekładają potrzebę wolności, są – moim zdaniem – mniej podatni na takie chwyty, bo wolność zawsze wiąże się z patrzeniem prosto w oczy strachowi, a wtedy ten okazuje się nie taki straszny.

  2. Zgadza się. Potrzeba bezpieczeństwa za w s z e l k ą cenę, jest prostą drogą do niewoli, tej fizycznej i tej duchowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *