Watykan: Homoseksualizm i rozwody – początek zmian?

Właśnie 13 października 2014 zakończył 14 synod biskupów w Watykanie. Prace synodu znalazły swój owoc w dokumencie “Relacja Synodu”, który posłuży do dalszych prac Kościoła Katolickiego.

Po raz pierwszy w oficjalnych pracach Kościoła Katolickiego, jego ojcowie odważnie podjęli kwestie życia społecznego. Pierwszą z nich jest faktyczny rozpad rodziny, będący następstwem procesów społecznych, kulturowych oraz zmiany charakteru katolickiej rodziny, znajdującej wyraz w zmianie przysięgi małżeńskiej. Drugą kwestią, do której odważnie podeszli ojcowie synodalni jest zagadnienie roli osób homoseksualnych. Każdy katolik powinien przeczytać dokument synodu. Oto kilka istotnych fragmentów:

( Posługa poranionym rodzinom, tym w separacji, rozwiedzionym którzy nie pobrali się ponownie i tym rozwiedzionym, którzy pobrali się ponownie.)

40. To co wybrzmiało jasno na Synodzie, to potrzeba odważnych pasterskich decyzji. Potwierdzając z całą mocą wierność ewangelii o rodzinie, Ojcowie synodalni odczuwają pilną potrzebę nowego pasterskiego podejścia, które ma swój początek w kontakcie z rzeczywistym rozpadem życia rodzinnego, który często jest efektem nie tyle wolnego wyboru, co jest doświadczany mimowolnie. Istnieje szereg zróżnicowanych sytuacji, będących wynikiem zarówno osobistych, ale też kulturowych i społeczno-ekonomicznych czynników. Błędem jest jest postulowanie jednolitego rozwiązania dla tych problemów, jak też podejście oparte na logice “wszystko albo nic”. Dialog i spotkania synodalne będą kontynuowane w lokalnych Kościołach, uwzględniając rozmaite elementy. W taki sposób narysowana na Synodzie perspektywa znajdzie swój dojrzały wyraz w pracach następnego spotkania synodalnego. Przewodnictwo Ducha Świętego pozwoli ludziom Kościoła podejść w duchu ewangelii z miłosierdziem do wszystkich przypadków, kruchości rodziny.

40. What rang out clearly in the Synod was the necessity for courageous pastoral choices. Reconfirming forcefully the fidelity to the Gospel of the family, the Synodal Fathers, felt the urgent need for new pastoral paths, that begin with the effective reality of familial fragilities, recognizing that they, more often than not, are more “endured” than freely chosen. These are situations that are diverse because of personal as well as cultural and socio-economic factors. It is not wise to think of unique solutions or those inspired by a logic of “all or nothing”. The dialog and meeting that took place in the Synod will have to continue in the local Churches, involving their various components, in such a way that the perspectives that have been drawn up might find their full maturation in the work of the next Ordinary General Assembly. The guidance of the Spirit, constantly invoked, will allow all God’s people to live the fidelity to the Gospel of the family as a merciful caring for all situations of fragility.

43. Rozmaici Ojcowie podkreślali potrzebę uczynienia procedury unieważnienia małżeństwa, bardziej elastyczną i dostępną.(…)

 

43. Various Fathers underlined the necessity to make the recognition of cases of nullity more accessible and flexible.

( Otwarcie na osoby homoseksualne)
50. Osoby homoseksualne posiadają zalety i dary, które mogą zaoferować wspólnocie chrześcijańskiej(…)

50. Homosexuals have gifts and qualities to offer to the Christian community

52. Nie zaprzeczając moralnym problemom związanym ze związkami homoseksualnymi, należy zauważyć, że istnieją przypadki, kiedy wzajemna pomoc, posuwająca się do poświęcenia się, staje się cennym wsparciem dla życia partnerów. Co więcej, Kościół przykłada specjalną uwagę do życia dzieci, które żyją z parami homoseksualnymi, podkreślając że potrzeby i prawa tych najmniejszych muszą być zawsze na pierwszym miejscu.

52. Without denying the moral problems connected to homosexual unions it has to be noted that there are cases in which mutual aid to the point of sacrifice constitutes a precious support in the life of the partners. Furthermore, the Church pays special attention to the children who live with couples of the same sex, emphasizing that the needs and rights of the little ones must always be given priority.

===========================================
ps. Powyższe tłumaczenie, jest, niestety mojego amatorskiego zupełnie autorstwa. Serdecznie proszę osoby władające językiem angielskim o uwagi językowe do tego tłumaczenia. Pełny tekst dokumentu znajduje się tutaj.

Nie bądź obojętny, udostępnij dalej...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *