Ameryka jest demokracją czy oligarchią?

Udostępnij dalej

Gdyby z podobną tezą: „Ameryka jest oligarchią” wystąpiła agencja RIA-Novosti, albo Russia Today. Gdyby z taką tezą wystąpił kolejny bloger poszukujący spiskowych wyjaśnień polityki, można by ją śmiało zlekceważyć. USA ma mają wielu zaprzysiężonych wrogów, którzy obrzucą to państwo błotem.

Gdy teza ta jednak pada w czasopiśmie The Washington Times, a jest konsekwencją pracy dwóch amerykańskich profesorów z uniwersytetów Princeton i Northwestern, to wygląda ona już nie na tezę, ale informację o aktualnym ustroju USA.


„Kto rządzi? Kto naprawdę ma władzę? Do jakiego stopnia większość obywateli USA jest suwerenem, półsuwerenem czy też jest głównie bezsilna?”

– stawiają pytanie Gilens i Page, odwołując się do prac naukowych dotyczących amerykańskiego życia politycznego.

W swojej pracy naukowej autorzy postanowili sprawdzić, która z grup wskazywanych przez ich poprzedników, faktycznie rządzi Stanami Zjednoczonymi: większość obywateli, grupa najbogatszych, ogólne grupy interesów, czy też grupy interesów tworzone przez korporacje.

Do swojej pracy wybrali 1779 przypadków rozstrzygnięć politycznych na szczeblu federalnym, które zapadały pomiędzy 1981 a 2002 rokiem. Do jakich wniosków doszli?

„Podczas gdy preferencje elit ekonomicznych i zorganizowanych grup interesu wpływają na rozstrzygnięcia polityczne, preferencje przeciętnych Amerykanów wydają się mieć na nie wpływ minimalny, bliski zeru.

Preferencje elit ekonomicznych mają daleko bardziej niezależny wpływ na zmiany polityczne niż preferencje zwykłych ludzi. Nie znaczy to, że przeciętni obywatele zawsze przegrywają. Często zapadają rozstrzygnięcia zgodne z ich preferencjami, ale tylko dlatego, że te właśnie rozstrzygnięcia popiera elita finansowa.

Co wyniki naszej pracy mówią o demokracji w Ameryce? (…) Wskazują one, że w USA większość – nie rządzi, przynajmniej w sensie wpływania na polityczne decyzje i rozstrzygnięcia. Kiedy większość obywateli nie zgadza się z elitą ekonomiczną i/lub grupami interesów, zazwyczaj przegrywa. Co więcej, z powodu wbudowanej w amerykańską politykę tendencji do utrzymywania status quo, nawet spore mniejszości preferujące jakieś rozwiązania polityczne, nie osiągają swoich celów.

Na przekór, poważnie wyglądającym empirycznym danym, wspierającym wcześniejsze teorie rządów większości, nasze analizy sugerują, że większość Amerykanów ma mały wpływ na politykę przyjmowaną i prowadzoną przez rząd. (…)

Wierzymy, że jeśli kierunki polityki są dominowane przez potężne organizacje biznesowe oraz małą liczbę bogatych obywateli, to aspiracje Ameryki do bycia demokratycznym społeczeństwem są poważnie zagrożone”

Z jednej strony będą ci, co Ameryki nie lubią. Będą mówić i przypominać stare powiedzenie: „Gdyby wybory mogły cokolwiek zmienić, dawno by ich zakazano”. Będą utyskiwać, że skoro wybory nie zapewniają wpływu na prowadzoną politykę to są niepotrzebną dekoracją.

Z drugiej strony społeczeństwo amerykańskie jest zakorzenione w demokracji jak żadne inne. Przechylenie wpływu na decyzje polityczne, jeśli rzeczywiście wystąpiło, jeśli naukowcy się w czymś nie pomylili, może być czasowe. Amerykanie znów wywrą wpływ na rząd.

W końcu, jeśli, tak barwnie opisywana przez Alexisa de Tocqueville, demokracja w Ameryce zwiędnie, to co myśleć o pozostałym świecie i prawidłach nim rządzących?

===============================================
Praca naukowców – link
Omówienie.
Naukowcy u Jona Stewarta.


Udostępnij dalej

2 thoughts on “Ameryka jest demokracją czy oligarchią?

    1. Myślę, że Ameryka obudzi się i „da radę”. Nie od rzeczy jest przypomnieć początek USA i zdanie z Deklaracji Niepodległości: „We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights”. Możliwe, że motywacje religijne, o ile nie są wykrzywione, są z definicji antytotalitarne, bo czynią człowieka i jego postawy niezależnymi od zewnętrznej władzy i presji. Tak przynajmniej było na początku USA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *