W uzupełnieniu do 1 września 1939

 

 

W uzupełnieniu do dyskusji odnośnie 1939 warto przytoczyć kilka informacji, które wydatnie zmieniają odpowiedź na pytanie “Dlaczego wybuchła wojna?“.

Ta odpowiedź, ze szkolno-medialnej ławki brzmi: “Bo Hitler był szaleńcem i zażądał Gdańska”. Odpowiedź trochę bardziej złożona zdaje się brzmieć: “Bo Polska nie zgodziła się zaatakować razem z Niemcami, Sowieckiej Rosji, zakładając (i słusznie), że ostatecznym celem Niemiec, było także skolonizowanie Polski.”

Pierwotne cele Hitlera były dwa:
– Zniszczenie komunizmu i podbój Sowieckiej Rosji.
– Zemsta na Zachodzie za upokorzenia po Pierwszej Wojnie Światowej.

 

Chronologia zdarzeń

W 1935 roku Sowieci zapraszają przedstawicieli Zachodu na pokazy ćwiczeń wojskowych pod Kijowem. Pokazy dotyczą desantu lotniczego, zrealizowanego na nieznaną wówczas skalę. Związek Radziecki jest państwem agresywnym, dążącym do rozprzestrzenienia swoje władzy na całą Europę. Być może to właśnie sprawiło, że Zachód nie dość, że patrzył przez palce na militaryzację i rozwój Niemiec Hitlera, to finansował te procesy pożyczkami.

7 marca 1936
Zachód nie interweniuje gdy Hitler militaryzuje Nadrenię. Zachód wie, że Hitler jest nastawiony wrogo do Sowietów.

W uzupełnieniu do 1 września 193929 listopada 1936
roku, Niemcy i Japonia zawierają “Pakt Antykominternowski”. Dalekosiężnym celem paktu, jest atak na Rosję Sowiecką z dwóch stron. Ze wschodu Japonia, z Zachodu Niemcy z sojusznikami.

Hitler nie miał granicy z Rosją. Jego szacunki wskazywały, że nie ma dość wojska by zwyciężyć Stalina. Zgodnie ze swoją ówczesną strategią zakładał użycie dywizji polskich do podboju Rosji. Zatem z zachodu mieli atakować Rosję Niemcy i Polacy, ze wschodu Japończycy.

13 sierpnia 1937 w Berlinie odbyły się konsultacje Niemców z Japończykami w sprawie pozyskania Polski jako uczestnika paktu.

W tymże 1937 roku Goering proponował Polsce przystąpienie do paktu.

W roku 1937 Japonia zajmuje rosyjskie wyspy na rzece Amur.

W czerwcu 1938 Japonia dokonuje kolejnych ataków.

W 1938 Niemcy nadal nalegali na porozumienie z Polską przeciw Sowieckiej Rosji. Był to wymóg skutecznej realizacji planu zniszczenia Sowietów.

24 października 1938 ambasador Lipski został zaproszony na spotkanie z Ribbentropem, gdzie Niemcy przestawiły swoje warunki:

  •     Wolne Miasto Gdańsk wraca do Rzeszy;
  •     Poprzez korytarz przeprowadzone zostaną eksterytorialne autostrady i wielotorowe linie kolejowe, łączące Niemcy z Prusami Wschodnimi;
  •     Polska otrzyma podobne udogodnienia w Gdańsku, jak również wolną strefę w porcie;
  •     Polska otrzyma prawo zbytu towarów na terenie Gdańska;
  •     Polska i Rzesza uznają nawzajem swoje granice;
  •     Układ polsko-niemiecki przedłużony zostanie z 10 na 25 lat;
  •     Polska przystąpi do Paktu Antykomiternowskiego.


Warunkiem kluczowym był ten ostatni: “Polska przystąpi do Paktu Antykomiternowskiego”. W Gdańsku mieszkało zaledwie kilka procent Polaków, pozostali to byli Niemcy. Gdańsk był de facto miastem niemieckim.

5 stycznia 1939 roku w Berchtesgaden Józef Beck spotyka się bezpośrednio z Adolfem Hitlerem. Hitler ponawia propozycje przekazane przez Ribbentropa. Na obiekcje Becka, jak polska opinia publiczna zareaguje na oddanie Gdańska (który de facto był miastem niemieckim, w którym mieszkało ponad 90% Niemców i którego władze ustanawiał Berlin), Hitler odpowiedział, że w przypadku zawarcia porozumienia z Polską, on będzie miał jeszcze większe problemy z niemiecką opinią publiczną, gdyż zarzucą mu, że nie zażądał zwrotu Górnego Śląska. Wydaje się, że Hitler nie mijał się tu z prawdą.

25 stycznia 1939 w czasie wizyty Ribbentropa w Warszawie, Beck odmówił przystąpienia do paktu przeciw Sowietom, stwierdzając, że Polska nie ma „żadnych ambicji na wschód od jej granic.”

16 marca 1939 Hitler dokonuje zajęcia Czechosłowacji i ustanowienia Protektoratu Czech i Moraw.

31 marca
1939 Wielka Brytania udziela jednostronnie gwarancji Polsce, Rumunii i Grecji. Celem gwarancji jest niedopuszczenie do ugięcia się tych krajów i zawarcia porozumienia z Hitlerem. Polska przyjmuje te gwarancje i zamienia je 6 kwietnia 1939 na układ dwustronny. Do tego momentu Niemcy nie mają planów ataku na Polskę.

Zawarcie układu brytyjsko polskiego nie daje Hitlerowi wyjścia wobec jego agresywnych planów skierowanych przeciw Sowieckiej Rosji i Zachodowi. Polska jest stracona dla jego zamiarów uderzenia od zachodu na Rosję, zaś jest zagrożeniem w przypadku ataku na państwa zachodnie. Dopiero 11 kwietnia 1939 Hitler wydaje rozkaz opracowania Fall Weiss – strategicznego planu wojny z Polską.

Od maja do lipca 1939 trwają na wschodzie poważne walki Armii Czerwonej z armią Japonii.

5 maja 1939 roku Józef Beck wygłasza słynne przemówienie w Sejmie o tym, że honor jest dla państw, rzeczą bezcenną.

23 sierpnia 1939
Niemcy i Rosja podpisują pakt “Ribbentrop Mołotow”. Najwięksi, zaciekli wrogowie sprzymierzają się przeciw Polsce. Niemcy, kupują sobie bezpieczeństwo, bowiem Rosji oferowały zawarcie paktu państwa zachodnie. Rosja zaś, popycha Niemcy do wojny, najpierw z Polską, potem z Zachodem, by ostatecznie wkroczyć i zająć cały kontynent.

O podpisanym przez Rosjan i Niemców tajnym protokole do paktu, w którym strony uzgadniają wspólne uderzenie na Polskę, wiedziały: USA, Anglia, Francja i Włochy. Państwa zachodnie, które udzieliły Polsce gwarancji bezpieczeństwa, podjęły decyzję o tym, aby NIE INFORMOWAĆ Polski o prawdziwej treści paktu.

Hitler zawierając pakt ze Stalinem, burzył swoje strategiczne marzenie o ataku na Rosję Sowiecką z dwóch stron. Japończycy otrzymali informację o podpisaniu paktu Niemiec z Rosją w czasie bitwy z Sowietami nad Khalkhim-Gol. Oficjalnie oprotestowali pakt i uznali go za zdradę wcześniejszych porozumień.

1 września 1939 Niemcy uderzają na Polskę.
3 września 1939 Francja i Wielka Brytania wypowiadają wojnę Niemcom.
16 września 1939 wchodzi w życie zawieszenie broni pomiędzy Cesarstwem Japonii a Związkiem Sowieckim
17 września 1939 Związek Sowiecki atakuje Polskę.
17 września 1939 Józef Beck ucieka z Polski przez most w Kutach.

Nie bądź obojętny, udostępnij dalej...

One thought on “W uzupełnieniu do 1 września 1939

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *