Węgla naszego powszedniego…

 

Rok rocznie w Polsce zużywano ok 8 mln ton węgla z Rosji.

24 lutego 2022r. Dzień ataku Rosji na Ukrainę
Anna Moskwa do Jacka Sasina wicepremiera, ministra Aktywów Państwowych, żąda zwiększenia zapasów węgla:

imageimage

“Mając na względzie właściwość kompetencyjną Pana Premiera w zakresie gospodarki złożami kopalin, uprzejmie informuję o planowanym przedłożeniu wniosku do Prezesa Rady Ministrów dot. Konieczności zwiększenia przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych zapasów węgla kamiennego do maksymalnego poziomu lub utworzenie rezerwy strategicznej tego surowca”

1 marca 2022r. Jacek Sasin do Anny Moskwy – ministra środowiska i klimatu – potwierdza realność zagrożenia braku dostaw:

“W związku z realnym zagrożeniem braku dostaw węgla kamiennego z kierunku wschodniego idea zwiększenie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych zapasów węgla kamiennego do maksymalnego poziomu lub utworzenie rezerwy strategicznej tego surowca jest jak najbardziej zasadna”

3 marca 2022r. Anna Moskwa do premiera Mateusza Morawieckiego:

imageimage

“w związku z eskalacją konfliktu między Rosją a Ukrainą, biorąc pod uwagę dbałość o bezpieczeństwo paliwowo-energetyczne państwa w ujęcie krótko-, średnio- i długoterminowym, zwracam się z prośbą o pilne podjęcie decyzji o utworzeniu rezerwy strategicznej węgla kamiennego w trybie poza Programem rezerw strategicznych”

“W porozumieniu z ministrem właściwym dla spraw aktywów państwowych postuluję, aby rozważony został zakup węgla z importu. Zasadne jest również podjęcie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych działań związanych z obsługą pozyskanego węgla kamiennego, w tym magazynowaniem i transportem

30 marca 2022r. Premier Mateusz Morawiecki “Dzisiaj przedstawiamy najbardziej radykalny w Europie plan odejścia od rosyjskich węglowodorów — rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu i rosyjskiego węgla.”

30 marca 2022r. Anna Moskwa wypowiedź publiczna o możliwych kłopotach z węglem: “Putin i strona rosyjska chciałaby żebyśmy powtarzali takie komunikaty, że nam to nie zapewni bezpieczeństwa, ceny będą wysokie. Nie poddajemy się tej propagandzie, tylko konsekwentnie przygotowujemy się do sezonu”

30 marca 2022r. Jacek Sasin wypowiedź publiczna: “My, jako rząd nie umywamy rąk od tego, nie zostawiamy tych odbiorców bez wsparcia. Jesteśmy tutaj w kontakcie z innymi dostawcami. Mogę zapewnić, że to ubycie węgla rosyjskiego z polskiego rynku nie spowoduje perturbacji

8 kwietnia 2022r. Unia Europejska wprowadza embargo na import węgla z Rosji, ale od 15 sierpnia 2022r.

8 kwietnia 2022r. Rząd RP podejmuje decyzję o wprowadzeniu całkowitego embargo na import węgla z Rosji. Ustawę podpisuje pan prezydent A. Duda 14 kwietnia 2022r. Osoba lub podmiot naruszające zakaz podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 mln zł.


8 maja 2022r. Premier zleca  “Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych utworzenie niewielkiej rezerwy węgla kamiennego, którego wolumen był prawie 10 razy mniejszy od wskazanego w piśmie z marca.”

29 maja 2022r. Jacek Sasin dla mediów i obywateli: “Na jesieni ten węgiel dla indywidualnych odbiorców na pewno będzie dostępny.”

1 czerwca 2022r. Anna Moskwa do mediów i obywateli: “Na dziś mamy zabezpieczone ponad 8 mln ton węgla. Jesteśmy po bezpiecznej stronie”

23 czerwca 2022r. Ustawa “o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych” .  Zgodnie z ustawą “Węgiel będzie sprzedawany po cenie maksymalnej 996,60 zł brutto za tonę, a maksymalna wysokość rekompensaty dla przedsiębiorcy wyniesie 1073,13 gr brutto za tonę. Węgiel po preferencyjnej cenie będą mogły kupić gospodarstwa indywidualne, wspólnoty i spółdzielnie pod warunkiem, że źródło ciepła zgłosiły do ewidencji emisyjności.”

24 czerwca 2022r. w trybie niejawnym z MAP (Jacek Sasin) do KPRM (Mateusz Morawiecki) wyszło pismo, w którym wicepremier Sasin alarmuje o braku dostępności węgla kamiennego z przeznaczeniem dla indywidualnych odbiorców i lokalnych ciepłowni i pilnej potrzebie zakupu węgla

29 czerwca 2022r. Piotr Dziadzio wiceminister Klimatu do mediów i obywateli: Mamy zbilansowane zapotrzebowanie na węgiel. Czyli wiemy, jakie są kontrakty, na ile mln ton, przez kogo wykonane, przez kogo realizowane. Na dzień dzisiejszy nawet w tym bilansie mamy plus, 1 mln ton w zapasie.”

13 lipca 2022r. Mateusz Morawiecki podejmuje decyzję o pilnym zakupie węgla przez dwie spółki: PGE Paliwa i Węglokoks. Jest to polecenie “zakupu łącznie 4,5 mln ton węgla i sprowadzenia go do Polski do 31 października tego roku”

19 lipca 2022r. Mateusz Morawiecki wypowiedź publiczna: Dzisiaj mamy chroniczny niedobór węgla – stwierdził podczas wczorajszej wizyty na Śląsku premier Mateusz Morawiecki, podkreślając, że choć kopanie zwiększają wydobycie – w szczególności na Śląsku – to węgla może być za mało

21 lipca 2022r. Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie: “Podwyżki ciepła i ciepłej wody mogą sięgnąć od kilkudziesięciu do ponad 100 proc… Rząd wprowadził szereg mechanizmów chroniących część obywateli przed drastycznym wzrostem cen ogrzewania, pomijając przy tym całkowicie użytkowników ciepła systemowego

23 lipca 2022r. Ustawa o dodatku węglowym. Każde gospodarstwo domowe, które używa węgla do ogrzewania i jest to zapisane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dostanie 3000 złotych w gotówce.

Wnioski?

Nie bądź obojętny, udostępnij dalej...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *