Antyrzeczywistość – krótka propozycja słownika

 

1. Antymateria.
Materia to cząstki.
Antymateria to materia o PRZECIWNYM ładunku elektrycznym i PRZECIWNYCH liczbach kwantowych.

2. Antypolityk.
Polityk, to człowiek działający dla dobra innych, troszczący się o dobro wspólne
Antypolityk, to człowiek działający na szkodę innych, troszczący się wyłącznie o dobro swoje.

3. Antynaukowiec.
Naukowiec, to człowiek szukający prawdy na drodze metody naukowej.
Antynaukowiec, to człowiek szukający pieniędzy, na drodze dostarczania oczekiwanych od niego tez i poglądów.

4. Antyekspert
Ekspert to człowiek o realnej głębokiej wiedzy, którą dzieli się z innymi.
Antyekspert to człowiek o lichej wiedzy, zajmujący się tumanieniem innych, w zamian za korzyści.

5. Media antyspołecznościowe.
Media społecznościowe to takie, które pomagają wiązać ze sobą społeczeństwo i ułatwiają wymianę myśli.
Media antyspołecznościowe to takie, które pomagają izolować od siebie ludzi i zniekształcają wymianę myśli.

6. Antylekarz.
Lekarz. Człowiek, który zawsze niesie pomoc choremu.
Antylekarz. Człowiek, który zawsze stara się jak najwięcej zarobić i uniknąć narażenia się “władzom”, nawet, gdyby chorzy mieli odnieść szkodę.

7. Platforma antyblogerska.
Platforma blogerska, promuje wartościowe teksty blogerów, zachęca do zabierania głosu, stymuluje dyskusję, dochodzenie do prawdy.
Platforma antyblogerska, promuje treści szkodliwe i bezwartościowe, dołuje wartościowe teksty blogerów, zniechęca do zabierania głosu, stymuluje zamęt, konflikty i uproszczenia.

Jakieś propozycje? 🙂

Nie bądź obojętny, udostępnij dalej...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *