Transakcja Wszechczasów PIS?

Nie zajmuję się na co dzień polityką ani ekonomią, ale wskutek pewnego pomijania szczegółów przez media, tej NAJWIĘKSZEJ OPERACJI MAJĄTKOWEJ PIS, chciałbym napisać kilka słów.

Ta operacja to przejęcie dwóch firm: PGNiG i Lotos, przez trzecią: PKN Orlen.

Wg rządu skutki operacji będą następujące:

  1. powstanie nowy „koncern multienergetyczny”
  2. w podmiocie, który powstanie z przejęcia przez PKN Orlen Lotosu i PGNiG Skarb Państwa podniesie swoje udziały do 50 proc., co zabezpieczy m.in. przed wrogim przejęciem
  3. podmiot, powstały po przejęciu Lotosu i PGNiG będzie na tyle silny, że będzie się liczył gospodarczo ale i geopolitycznie w regionie

Ad1.  Można pominąć.

Ad2. Aktualne udziały SP (skarbu państwa) w PKN Orlen wynoszą 27,52%, przy czym poprzednie decyzje o sprzedaży akcji były uzasadniane tak, że SP pozostawia sobie tzw. „złotą akcję„, tj. zapisane w prawie specjalne uprawnienie kontrolne, które pomimo mniejszościowego udziału w akcjonariacie firmy, pozwala nią zarządzać. To stare rozwiązanie, stosowane też w innych państwach, w świetle wieloletniej praktyki oraz orzecznictwa UE, jest jednak martwe – pisał już w 2010 roku portal prawnicy „Infor”, dodając, że „Zarówno Holandia, jak i Niemcy przegrały w ostatnich latach procesy przed Trybunałem Sprawiedliwości, powołując się na korzystanie z uprawnień [złotej akcji]„.

Realnie zatem Polska ma dzisiaj:

Przedsiębiorstwo Udział Skarbu Państwa Wartość całości
(w mld. złotych)
Wartość u.
Państwa P..
Wartość u. PZ
(podmiotów zew)
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN): 27,52% 37,2 10,24 26,96
Grupa Lotos SA (LTS): 53,19% 11,8 6,28 5,52
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN): 71,88% 46,3 33,28 13,02
Trzy koncerny razem: 52,25% 95,3 49,79 45,51

W chwili obecnej państwo polskie w pełni kontroluje dwie firmy LTS i PGN o łączniej kapitalizacji 58 mld złotych oraz częściowo PKN o kapitalizacji 37 mld.

Gdy zsumujemy wartość akcji i udziałów, to państwo polskie powinno mieć w tak połączonym podmiocie 52, 25% udziałów, co gwarantowałoby większość głosów.

Co deklaruje PiS, jako skutek połączenia tych przedsiębiorstw?

W podmiocie, który powstanie z przejęcia przez PKN Orlen Lotosu i PGNiG Skarb Państwa podniesie swoje udziały do (sic!!!) 50 proc., co zabezpieczy m.in. przed ewentualnym wrogim przejęciem – poinformował podczas środowej konferencji prasowej wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

A) A zatem PiS nie dopuści do tego, aby państwo polskie miało PONAD 50% w firmie utworzonej z firm, gdzie w dwóch miało ponad 50%. Innymi słowy, Ktoś mógłby powiedzieć, że PiS oddaje w zarząd prywatny ostatnie perły majątku narodowego Polski.Co więcej, oddaje de facto MONOPOL na arcyważną sferę gospodarki i energii jaką jest obszar wykorzystania i przesyłania GAZU ZIEMNEGO.

Na uwagę zasługuje też stwierdzenie „do 50%”. Może ono mieć dwa znaczenia.

  • Skarb Państwa obejmie 50% akcji nowego przedsiębiorstwa.
  • Skarb Państwa obejmie do 50% akcji nowego przedsiębiorstwa.

Pewnym wyjaśnieniem może tu być wypowiedź pana Obajtka, prezesa PKN Orlen: „Jak dodał, decyzja o tym, że Skarb Państwa będzie miał do 50 proc. udziałów w nowym podmiocie likwiduje potencjalne niebezpieczeństwa związane z tym, ze państwo jest mniejszościowym udziałowcem Orlenu.

Pan prezes nie mówi, że Skarb Państwa będzie miał 50% akcji, tylko „do 50% akcji”. To jest to samo słownictwo i ten sam język komunikacji, jak przekazach, że nowy płyn umyje do 50% naczyń więcej.

B) W dodatku, PiS, „w ramach transakcji”, zgodził się na utratę przez Polskę monopolu na przetwarzanie ropy na terenie Polski, bowiem sprzeda 30% udziałów w Rafinerii w Gdańsku podmiotowi zagranicznemu, ale dodatkowo „musi oddać nabywcy „strong governance rights”, co oznacza swobodę w doborze źródła surowca do rafinerii i swobodę w dystrybucji powstałych paliw.

C) Jednym słowem, PiS stworzy polskim rafineriom zagranicznego konkurenta dysponującego swobodą działań. Jeśli ten konkurent potrafi taniej kupić i sprzedać, to może spowodować pogorszenie stanu finansowego innych rafinerii. Teoretycznie, możliwy jest nawet zakup przez owego konkurenta rosyjskiej ropy po niższej cenie niż rafinerie polskie i osiągnięcie w ten sposób przewagi biznesowej.

D) Sprzedane mają być także (podmiotom zagranicznym) zdolności i zasoby składowania paliw w Polsce oraz ich przeładunku.

E) PiS sprzeda też, w ramach „transakcji” 389 stacji benzynowych w Polsce stanowiących 80% stacji LOTOS.

F) Sprzeda też lub odda kontrolę nad innymi aspektami i zasobami jak przetwarzanie paliwa do silników odrzutowych itd. itp.

To się właśnie liczy w życiu, w praktyce. Własność, kontrola, posiadanie rynku i w końcu również pieniądze. Nie chodzi o pieniądze dla osób z nominacji partyjnych, które budują zabezpieczenia swoich rodzin na pokolenia naprzód. Chodzi o pieniądze sterujące procesami gospodarczymi, w efekcie społecznymi, w efekcie wpływającymi na to, kto ma władzę.

Mój znajomy mówi, że PiS nas sprzedał. Na pewno nie ma racji. W każdym bądź razie, taka pani Sadurska, trzepie na stanowisku z nominacji PiS milion, każdego roku. Inni, nie chcą być gorsi, też mają swoją godność. To nieprawda, ze grabież trwa. Że pod narzutą patriotycznego zadęcia, służalczy wobec wielkich urzędnicy, wyprzedają nas wszystkich, bo inni by też tak zrobili.

To wszystko nikogo nie obchodzi oczywiście, bo to, co kogo obchodzi, jest ustalane przez redaktorów kanałów medialnych, a nie samych ludzi. Więc można odetchnąć z ulgą i zacierać ręce. Oczywiście, jeśli się jest w odpowiednim miejscu.

Nie bądź obojętny, udostępnij dalej...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *