Raport NIZP zawiera błędy?

 

We raporcie {LINK} sygnowanym przez troje wybitnych polskich ekspertów, znajdują się następujące błędy:

#1. Błędnie policzono osobodni obserwacji osób niezaszczepionych w pełni. Jest: 4,9 mld powinno być 6,6 mld.

#2. Błędnie przyjęto, że ryzyko zgonu w trakcie 264 dni okresu obserwacji było stałe.

#3. Błędnie założono, że zgony osób, które nie są w pełni zaszczepione, to zgony osób niezaszczepionych.

Wszystkie wskazane błędy przekładają się na zawyżenie wskaźnika śmiertelności (ryzyka zgonu) osób niezaszczepionych.

Ad 1) Usunięcie tego prostego błędu obniża ryzyko względne z 2 do 1,5.

Ad 2) W obserwowanym okresie, najwięcej zgonów przypada na okres zimowo-wiosenny, gdy większość populacji nie była w pełni zaszczepiona. Stąd właśnie w tej populacji musiała nastąpić większość zgonów. Należałoby dalej istotnie obniżyć współczynnik zagrożenia.

Ad 3) Błędne jest przyjmowanie, że zgony wśród zaszczepionych, to jedynie zgony grupy osób znajdujących się w okresie po 14 dniu od drugiego „szczepienia”. Łatwo prześledzić można, że WIĘKSZOŚĆ ZGONÓW Covid-19 wśród zaszczepionych następuje POMIĘDZY pierwszym zastrzykiem a 14 dniem po drugim zastrzyku. I tak zgodnie z informacją rządową z 12 kwietnia 2021,

Liczba osób, która zmarła w wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 po szczepieniu:

  • 1 399 osób po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki;
  •    271 osób po przyjęciu dwóch dawek szczepionki.

Istnieją wcześniejsze informacje rządowe pokazując podobny stosunek zgonów Covid u osób zaszczepionych. Zatem z 1 670 zgonów Covid osób, które poddały się szczepieniu, wskutek podejścia rządowego, do zgonów osób „zaszczepionych” zaliczone zostaje 271 zgonów, zaś pozostała liczba 1399 zgonów zostaje przypisana zbiorowi osób niezaszczepionych, co jest oczywistą pomyłką i prowadzi do błędnych wniosków.

Nie bądź obojętny, udostępnij dalej...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *