Wandemia i Covidianie – podstawowe pojęcia

#koronawirus #czarny_humor #wandemia #covidianie

Wandemia – proces przekształcania środowiska materialnego i kulturowego, a w szczególności organizmów żywych, w postać strawną na właścicieli procesu.

 • Aktualny etap – trenowanie odruchów warunkowych.
 • Główny podmiot trenowany: – Covidianie.
 • Określenie rzeczywistości docelowej: – Nowa normalność

Covidianie – zasób żywy, funkcjonujący w starej normalności jako tak zwany homo sapie, od wydawanych niekiedy odgłosów. Covidianie występują w skupiskach oraz w postaci luźnej. Potrafią przemieszczać się świadomością po sieci, to jest rzeczywistości wirtualnej. Konsumują łapczywie tak zwane nowości, doprawiane takimi przyprawami jak: strach, głupota, przerażenie i “dlaczego należy ich zniszczyć”. Poddani umiejętnemu treningowi, na komendę zakładają maski na twarz, donoszą na siebie nawzajem, tworzą społeczności wzajemnego wsparcia w dążeniu do celu tj. “nowej normalności”.

Trening – zespół oddziaływań, zmierzający do usunięcia niepożądanych u Covidianina cech gatunkowych i wykształcenie nowych, przydatnych w “nowej normalności”. Główne cechy do usunięcia:

 • samodzielny wybór karmy psychicznej (tak zwanych “wiadomości” oraz “informacji”), Covidianie spożywają tylko to, co dostają do koryta, to jest strumienia określanego przez nich jako Main Stream Media
 • samodzielne budowanie łańcuchów przyczynowo-skutkowych, określane przez byłych Covidian jako myślenie (szkodliwa, coraz rzadziej spotykana postawa)
 • zespół zachowań budujących stadne warunki do dwóch wcześniej wskazanych wad, a więc tzw. kultura osobista i szacunek dla inaczej myślących (nie można dopuścić do odtworzenia tych kryminogennych postaw w relacjach)
 • pozalogiczne procesy dystansowania się od podawanej przez nas doocznie prawdy czyli poczucie humoru (chyba najbardziej niebezpieczna potencjalnie cecha homo sapie, o trudnym do ustalenia źródle)
 • odrzucanie podawanych wsadów informacyjnych w przypadku napotkania wewnętrznych sprzeczności
 • wszelka obiektywizacja tworzonych opinii i systematyczne używanie kryteriów weryfikowalnych

Prawidłowo wytrenowany Covidianin:

 • reaguje na podawane komendy (Covidianie nazywają to rozporządzeniami) z zapałem i natychmiastowo
 • spożywa wyłącznie przetrawioną przez nas wstępnie i podstawioną mu pod otwór wlotowy karmę psychiczną
 • unika jak ognia wszystkiego, co jest sprzeczne z podanymi mu przez nas prawdami wiary o wandemii
 • nie formułuje własnych ocen i opinii, co mogłoby być wysoce szkodliwe, ten element zostaje zastąpiony wskutek treningu sprawnym przyswajaniem, w miejsce własnych, naszych ocen i opinii
 • przeżywa połączenia sprzecznych ze sobą komunikatów jako głębsze prawdy, które stają się objawione poprzez i w świetle wandemii, co tworzy sprzężenie zwrotne z wcześniejszymi niezbędnymi cechami Covidianina

Najistotniejsze w treningu Covidianina jest jego włączenie w proces samowzmacniania się wandemii. Wandemia w warstwie dostępnej świadomości Covidianina jest tym, co w starej normalności Covidianie nazywali “religią“, zatem zbiorem przekonań i wartości, wymagających wiary całkowitej, nie podlegających weryfikacji, głoszonych przez ekspertów posiadających wiedzę niedostępną ludziom, zawierających w sobie żądanie walki w obronie – w tym przypadku – wandemii.

Dzięki zaimplementowaniu wandemii w tej właśnie postaci w świadomości Covidianina, przy wykorzystaniu katalizacyjnej funkcji substancji określanej w literaturze homo sapie jako kortyzol, a wydzielanej w dużych ilościach w stanie strachu, lęku, przerażenia, który nasi trenerzy indukują Covidianach, Covidianin staje się samowzmacniającym wandemię jej elementem.

Przejawia się to w dwóch funkcjach realizowanych w sposób ciągły przez wytrenowanego Covidianina:

 • stała agresywna i pogardliwa postawa względem niewytrenowanych w wandemii – tworzy pożądane konflikty, potęguje poczucie zagrożenia Covidianina, co upewnia go, że to on jest ofiarą agresji i ponownie wzmacnia prezentowane zachowanie
 • tworzy w percepcji Covidianina obraz trenerów i właścicieli wandemii jako dostawców, możliwych do osiągnięcia, bezpieczeństwa i ulgi, które mogą stać się dostępne tylko dzięki wierze w wandemię, responsywności w zakresie reakcji na komendy i zaangażowaniu w samowzmacnianie procesu przemiany

Trenerzy: – hierarchicznie uwarstwione jednostki Covidian, przeznaczone do pełnej wandemizacji w ostatnim etapie. W trakcie procesu, osiągają zbiór doświadczeń postrzeganych przez nich jako przyjemne, związane z tak zwanym poczuciem władzy i sterowania innymi, poczuciem sprawstwa i stania wyżej w hierarchii wiedzy i władzy.

Rzeczą naturalną jest, iż Trenerzy nie mogą być w pełni zwandemizowani w czasie samego procesu wandemii. W takim przypadku ich działania byłyby całkowicie przypadkowe, niespójne, a więc nieefektywne. Trenerzy są sami są tresowani zespołem zachęt i kar, sprowadzającym się do:

 • postrzeganej subiektywnie o wiele lepszej pozycji trenera w stosunku do trenowanych Covidian
 • stałej możliwości degradacji z funkcji trenera do poziomu jednostek trenowanych

W języku Covidian trenerami są jednostki tworzące świat wirtualny dostępny Covidianom w karmnikach zwanych ekranami. Właściciele, prezesi, dyrektorzy, urzędnicy, eksperci, redaktorzy, administratorzy, politycy. Z wglądu w historię Covidian, jeszcze jako homo sapie, wynika, że metoda rekrutacji jednostek w celu trenowania i przetwarzania pozostałych jest skuteczna.

Nowa normalność: – stan docelowy zainicjowanego procesu wandemii. Główne cechy to:

 • usunięcie z przestrzeni tak zwanej psychicznej wadliwych pojęć, jak: samodzielność, indywidualność, wolność
 • wpisanie w zasób żywy doświadczenia przemożnej potrzeby bezpieczeństwa, którą może dostarczyć tylko ktoś z zewnątrz
 • zasób żywy postrzega siebie prawidłowo – właśnie jako zasób żywy,
 • usunięte są wszelkie anomalie pojawiające się w starej normalności jako biorące się ze zdolności homo sapie do transcendencji – unikalna wartości i wyjątkowość jednostek
 • zasób żywy jest responsywny i w pełni sterowalny, reaguje na wszystkie komendy bez względu na ich treść
 • wszystkie aspekty funkcjonowania zasobu żywego są przy pełnej jego współpracy, kontrolowane i determinowane

W stanie docelowym tj. nowej normalności osiąganej za pomocą wandemii, trawienie zasobu żywego, będzie sprawne, efektywne i wydajne. Covidianin “w nowej normalności”:

Nie bądź obojętny, udostępnij dalej...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *