8 tez teorii koronawirusa

– Nie ma żadnej realnej epidemii koronawirusa. Mamy do czynienia z naturalnym, dziejącym się co roku zjawiskiem, które dzięki zdumiewającej operacji medialnej urosło do postaci „pandemii – mówi mój znajomy.

Jego teoria jest następująca:

1. Tzw. pandemia koronawirusa jest zjawiskiem w przeważającej części naturalnym, cyklicznym, corocznym. To znaczy rok temu w Europie ludzie umierali na koronawirusa. I dwa lata temu też i 10 i 15 lat temu też.

2. Liczbę zgonów „z powodu koronawirusa” można oszacować corocznie od 5 do 15% śmierci w wyniku powikłań grypopodobnych układu oddechowego. To dlatego, że w takim procencie przypadków stwierdza się obecność koronawirusa.

3. Poza nielicznymi występującymi raz na wiele dziesiątków lub setek lat, mutacje wirusów i zachorowalność w wyniku infekcji są procesem samoregulującym się, owocującym pewną stałą, niewielką liczbą zgonów, występującym SEZONOWO. samo ograniczającym się w miarę upływu czasu, w związku z naturalnymi procesami uodparniania się organizmów żywych na wirusy.

4. Obecne zjawisko infekcji nową mutacją koronawirusa SARS-Cov-2 powodującą zespół chorobowy określany jako Covid-19, jest zjawiskiem naturalnym, stale spotykanym w przeszłości, którego należy w sposób stały oczekiwać w przyszłości (wirusy mutują naturalnie). To zjawisko, jak wszystkie poprzednie:
a) przyczyni się do śmierci niewielkiej w ujęciu statytycznym i podobnej do spotykanej w poprzednich latach ilości zgonów.
b) ulegnie – znów jak w poprzednich latach – samoograniczeniu i wygaszeniu.

Należy spodziewać się, zupełnie niezależnie od wprowadzanych środków zapobiegawczych, stopniowego ograniczenia liczby zgonów, a czasem nawet infekcji, aż do całkowitego jej wygaszenia i pojawienia się nowych mutacji wirusów. Niekoniecznie z grupy koronawirusów.

5. Informacje medialne podawane społeczeństwom i politykom opierają się na szeregu przekłamań i manipulacji:

  • a) Infekcję koronawirusem przedstawia się jako zdarzenie nowe, nie mające odpowiednika w latach poprzedzających;
  • b) podaje się liczbę „zainfekowanych”, gdy ta liczba sama w sobie jest bez większego znaczenia, gdy nie rodzi następstw dla zdrowia i życia;
  • c) informacje o śmiertelności infekcji są w oczywisty sposób manipulowane i – można powiedzieć – fałszowane, gdyż np. różnica owej śmiertelności infekcji między Włochami i Koreą Płd wynosi 10000 procent, więc to nie błąd ani biologia, tylko decyzje, aprioryczne kryteria i sprawodawczość, która nie jest rzetelna;
  • d) obraz sytuacji kreowany w mediach opiera się w większości na powtarzanych niemożliwą do oszacowania razy, przypadkach konkretnych, jednostkowych, bez odniesienia się do rzetelnych danych zbiorczych.

6. Jedyną nie podlegającą manipulacji informacją jest całkowita liczba zgonów w społeczeństwie danego kraju. Jeśli pandemia jest faktem, to pojawił się NOWY czynnik powodujący DODATKOWE zgodny. Zatem CAŁKOWITA LICZBA ZGONÓW w danym kraju winna wydatnie – np. 2 razy wzrosnąć, wskutek pandemii. Wszelkie inne informacje opierają się na interpretacjach i mogą być manipulowane ergo być klamstwem. Przykładowo, kierowca, ofiara śmiertelna wypadku z koronawirusem we krwi, jak zostanie zakwalifikowany? Jako ofiara koronawirusa czy nie? A osoba z pooperacyjną sepsą?

7.Po niedługim okresie do trzech miesięcy od „wybuchu” pandemii w danym kraju, ulegnie ona NIEZALEŻNIE od przedsiębranych środków, stabilizacji i wygaszaniu.Politycy ogłoszą „sukces walki” z pandemią. Zatem skorzystają w oczach społeczeństwa. Społeczeństwo przyjmie z ulgą zmianę sytuacji i nie rozliczy polityków ze szkód poczynionych ich działaniami ani mediów z kampanii dezinformacji, gdyż musiałoby przyznać się do głupoty i do tego, że dało się przestraszyć i straszyło innych – siebie nawzajem.

8. Szkody społeczne wywołane działaniami podejmowanymi w atmosferze tworzonej z cyklicznego zjawiska przez media „pandemii” obejmą:

wymierny spadek dobrobytu i zasobów społeczeństw, co przełoży się m.in. na spadek jakości ochrony zdrowia;
zastąpienie postaw opartych o obywatelską godność i wolność osobistą, postawami nacechowanymi strachem i egoizmem;
– destrukcję więzi społecznych;
– zgodę społeczeństw na większą ingerencje państwa i mediów w życie ludzi;
– odrzucenie racjonalnej oceny rzeczywistości i rozumu jako kryterium prezentowanych zachowań, na rzecz czystej emocjonalności, głównie negatywnej, pozbawionej elementu dyskusji, logicznej argumentacji, zastanowienia się i namysłu;

—————————————————————

I to tyle na temat teorii koronawirusa. Ja myślę, że jest ona nieprawdziwa. Sądzę, że śmiertelność jest wysoka i już za tydzień dwa przekonamy się, ze we Włoszech umiera 2 razy wiecej osób niż w analogicznym czasie roku ubiegłego. To po prostu nie może być prawda, a aż taka manipulacja nie jest możliwa. Dlatego, gdy wchodzę do marketu to wkładam rękawiczki. Na mszę do kościoła przestałem chodzić i uczestniczę za pośrednictwem środków przekazu. Izoluję się od ludzi, jak tyko jest to możliwe, unikając komunikacji miejskiej, jeżdżąc rowerem itd.

A jaka jest prawda? Któż to wie. Obyśmy zwyciężyli koronawirusa. Byle nie tak, jak Pyrrus, bo takie zwycięstwa mogą się okazać gorszą porażką niż kapitulacja 🙂

Nie bądź obojętny, udostępnij dalej...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *